Jobba som inredningsarkitekt

Inredning kommer i många skepnader och även arbetsroller och arbetsuppgifter. Då inredning är ett sådant brett område och sker överallt så finns det väldigt många som arbetar med inredning på väldigt många olika sätt. En av de många som arbetar med inredning är en så kallad inredningsarkitekt och när jag först hörde talas om detta arbete så tyckte jag direkt att det var en självklar arbetsuppgift. Arkitektur och inredning går på många sätt faktiskt hand i hand och det är klart att inredningsarkitekt då blir ett givet arbete inom området. Men vad är egentligen inredningsarkitektur och vad är inredningsarkitektens arbetsuppgifter? Låt oss ta reda på det.

Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur är egentligen väldigt simpelt att förklara innebörden av. Inredningsarkitektur är allt som finns i ett rum, allt som inretts och ordnats till. Det kan vara väggar, fönster, dörrar, mattor, fåtöljer, olika färger med mera. Känns det som att inredningsarkitektur är detsamma som dekoration? Det är vanligt att dessa två anses beröra samma saker men det gör de inte. Dekoration är snarare presentation av ett urval av inredningsdetaljer, medan inredningsarkitekturen är hela alltet. Den som arbetar med just inredningsarkitektur är väldigt noga med att poängtera skillnaderna mellan de två eftersom det faktiskt är en enorm skillnad när man är insatt i ämnet och ordens innebörd.

Inredningsarkitektens arbetsuppgifter

För att få ett rum eller en större yta att bli en helhet och på sätt och vis smälta samman till något trivsamt krävs en viss kunskap och det är denna helhet som en inredningsarkitekt arbetar med. Idag sker det väldigt mycket moderniseringar och renoveringar av olika former av lokaler vilket gör inredningsarkitektens arbete svårare än om det vore en nybyggnation där man kan göra allting från början efter sina egna tankar. I ett projekt där man gör om en redan existerande byggnad eller lokal har man redan en grund att arbeta efter. Som inredningsarkitekt kan man välja att arbeta med allt från kontor, butiker och flygplansterminaler till skolor och sjukhus. Vissa inredningsarkitekter blir även anlitade av privatpersoner. Inredningsarkitekten arbetar ofta med datorprogram för att visualisera hur det kommer se ut efter han eller hon är klar. Denna visualisering får även kunden se som kan välja att göra ändringar efter önskemål. Ibland dyker frågan om vad som är skillnaden mellan en designer och en inredningsarkitekt upp. Det korta svaret är att inredningsarkitekten har mycket mer kunskap, mer än man kan tro. Kunskap som krävs är bland annat inom produktdesign och miljöpsykologi men även kunskaper inom ekonomi och byggnadsregler krävs. Det är dessutom mycket enklare att bli designer än inredningsarkitekt. På skolan Konstfacket finns programmet som heter Inredningsarkitektur och Möbeldesign som är på två år. För att komma in på den behöver man dock ha läst en kandidatutbildning på tre år då Konstfackets utbildning är ett masterprogram. Andra vägar att gå är breda designutbildningar för att sedan rikta in sig, men det tar fem år av studier att bli klar även om man tar den vägen. Inredningsarkitektur är därmed ett yrke som det krävs mycket studier för.