Om inredning

Vad inredning är skiftar beroende på vem man frågar faktiskt, och så är det ju med många andra saker också. Man kan dock se vissa mönster, att inredning inte kan vara vad som helst utan det har med dekoration, målning, färger, tyger, möbler med mera att göra. Att sätta fingret på vad inredning är ner i minsta detalj är svårt, men låt oss försöka förklara vad inredning är mer precist och i vilka forum som inredning används.

Vad är inredning?

Om man söker på ordet inredning för att få fram dess betydelse så får man ofta fram att inredning är en form av interiörkonst. När du placerar möbler på ett visst sätt i ett rum är det inredning, när du målar på ett förutbestämt sätt är det inredning och när du placerar exempelvis kuddar och mattor i rummet är det inredning. Det finns dock en sak som kan skilja sig där, om man tänker på vad inredning är. Låt oss säga att jag har ett tomt rum, jag håller precis på att flytta in. Jag tar mina möbler och ställer in de snabbt i rummet och tycker att det blev väl någorlunda okej, och låter möblerna stå kvar på dess platser. Det är inte inredning och förklaringen är tämligen enkel. Med inredning måste det finnas en tanke bakom, något förutbestämt som man arbetar efter. Man kan inte bara slänga ut lite mattor och kalla det inredning. Sedan är det också så att när man pratar om inredning så snöar man ofta in sig på mjukare saker som just mattor, tyger och färger men inredning finns ju överallt runt omkring oss. Man inreder allt ifrån fordon, flygplan och barnvagnar för att passa det ändamål som föremålet ska användas till. En inredning kan därmed se ut på många olika sätt och ha sitt alldeles egna sätt att bli utformat på. Det kan vara väldigt simpelt, eller det kan vara väldigt komplicerat.

Inredning i olika former

Eftersom ämnet inredning just är så brett så delar man ofta in det i olika kategorier. Det kan bland annat handla om heminredning, kontorsinredning, butiksinredning eller fartygsinredning. Medans några av dessa former av inredning är nödvändiga så är istället heminredning ett sätt att inreda sitt hem för att man ska trivas där så bra som möjligt. Man vill ha det lite personligt, sin egen prägel så att säga. De andra formerna av inredning som jag nyss nämnde sker inte av samma skäl, utan ofta av praktiska skäl. Butiksinredning till exempel. En sådan inredning görs av praktiska, och även taktiska, skäl. Det ska passa med butikens sortiment och helhetsintrycket ska ge kunden en positiv bild av butiken. På fartyget däremot så är inredningen mer praktisk, här finns inga kunder som kommer på besök dagligen så varför skulle man då inreda fartyget på samma sätt som i butiken. Nej, här är det inredning för det nödvändigaste och rum till personal ombord som står i fokus. Sedan är det såklart vanligt att de som är ombord kanske sätter upp lite bilder eller affischer eller tavlor och detta är faktiskt inredning som går tillbaka till heminredning. Man vill helt enkelt få lite hemkänsla och få in något som passar ens egen smak vilket kan höja hela erfarenheten ombord för den personen. Inredning är därmed en viktig aspekt i livet som ger oss välmående och ska absolut inte underskattas.